2 Vetmalance
1 / 4

Maklumat Pelayanan

2 / 4

Vetmalance : Aplikasi penjualan berbasis mobile android dan website

3 / 4

Get in on Google Play

4 / 4

Vetmalance : Aplikasi penjualan berbasis mobile android dan website.


Kategori Produk
Macam-macam vaksin yang dijual di Pusvetma

Vaksin Septivet

Kosong
Rp 160,000/Botol

Vaksin Anthravet

Stock 287 Botol

Rp 150,000/Botol

Vaksin JD-Vet

Stock 282 Botol

Rp 1,350,000/Botol

Vaksin Neo Rabivet

Kosong
Rp 79,000/Vial

Vaksin Brucivet

Kosong
Rp 210,000/Vial

Vaksin Lentovet

Stock 170 Vial

Rp 21,000/Vial

Vaksin Komavet

Kosong
Rp 13,600/Vial

Vaksin Afluvet Hilow 500

Stock 489 Botol

Rp 202,500/Botol

Vaksin Afluvet H5N1

Stock 1468 Botol

Rp 137,500/Botol

Vaksin Afluvet Hilow 1000

Stock 489 Botol

Rp 405,000/Botol

Antigen AI Clade 2.1.3

Stock 840 Vial

Rp 210,000/Vial

Antigen ND

Stock 8 Vial

Rp 140,000/Vial

Antigen Mycoplasma

Kosong
Rp 672,000/Vial

Antigen RBT

Stock 25 Vial

Rp 405,000/Vial

Antigen AI Clade 2.3.2

Stock 28 Vial

Rp 210,000/Vial

Antigen AI H9N2

Stock 91 Vial

Rp 210,000/Vial

Antigen Pullorum

Stock 41 Vial

Rp 416,000/Vial

Serum (+) AI 2.3.2

Kosong
Rp 150,000/Vial

Serum (-) AI

Stock 15 Vial

Rp 100,000/Vial

Serum (+) ND

Stock 14 Vial

Rp 150,000/Vial

Serum (-) ND

Stock 50 Vial

Rp 100,000/Vial

Serum (+) Mycoplasma

Stock 2 Vial

Rp 150,000/Vial

Serum (-) Mycoplasma

Stock 8 Vial

Rp 100,000/Vial

Serum (+) Pullorum

Kosong
Rp 150,000/Vial

Serum (-) Pullorum

Stock 44 Vial

Rp 100,000/Vial

Serum (+) Brucella

Stock 23 Vial

Rp 300,000/Vial

Serum (-) Brucella

Stock 44 Vial

Rp 100,000/Vial

Serum (+) AI 2.1.3

Kosong
Rp 150,000/Vial

Serum (+) AI H9N2

Kosong
Rp 150,000/Vial

Scovet ASF

Kosong
Rp 32,000/Vial

Serum (+) AI

Stock 36 Vial

Rp 150,000/Vial

KIT ELISA RABIES

Stock 13 Kit

Rp 8,100,000/Kit

Kit Elisa Rabies Urai

Stock 25 Kit

Rp 9,720,000/Kit